15/06/2024

ผอ.ฟ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องเรียนอนุบาลใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสั่งปูกระเบื้องให้ใหม่ในโรงอาหาร ณ.โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฏร์อุปถัมภ์) ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ผอ.ฟ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องเรียนอนุบาลใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสั่งปูกระเบื้องให้ใหม่ในโรงอาหาร ณ.โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฏร์อุปถัมภ์) ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


วันที่ (19 กุมภาพันธ์ 2566) ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ ทีวี ช่อง 160 PSI, Infosat ช่อง151, GMM Zat ช่อง137 สืบสานพระพุทธศาสนา และส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชน ร่วมสมทบทุนสร้างห้องเรียนอนุบาลใหม่ จำนวน 2 ห้องเรียน ในงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ลำลูกกา ปทุมธานี โดยผอ.ฟ้า พรทิพา ได้สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท)

เพื่อสร้างห้องเรียนอนุบาลใหม่จำนวน 2 ห้องเรียนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดทุกปี จนเกิดปัญหาทำให้เด็กนักเรียนไม่สามารถใช้ห้องเรียนได้และต้องหยุดการเรียนการสอนทุกครั้ง นอกจากนี้ ผอ.ฟ้า ยังสนับสนุนค่าปูกระเบื้องในโรงอาหารทั้งหมด เพื่อให้เด็กได้มีโรงอาหารที่สะอาดและเป็นระเบียบขึ้น


ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ กิ่งบัวหลวง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวัดแจ้งลำหิน ได้กล่าวถึงวัถตุประสงค์ในการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องเรียนให้ใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน โดยห้องเรียนเดิมประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำไหล่เข้าห้องเรียนทุกภาคเรียนทุกฤดูกาลหน้าฝน ซึ่งเราจะประสบปัญหาตรงนี้ เลยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันนี้ โดยคุณฟ้า ก็ให้การสนับสนุนเงินและให้การช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และอีกโครงการที่คุณฟ้า ได้ช่วยเหลือคือ การปูกระเบื้องในโรงอาหาร

เนื่องจากพื้นเป็นปูน เด็กๆการเดินเข้า เดินออกก็จะก่อให้เกิดฝุ่นดิน อาจทำให้ไม่สะอาด โดยเฉพาะตอนเด็กๆนั่งรับประทานอาหารอาจจะทำให้เด็กๆต้องเจอกับฝุ่นและดิน การปูกระเบื้องก็จะทำให้การดูแลทำความสะอาดง่ายขึ้น โดยวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟ้า ที่สนับสนุนงบให้กับทางโรงเรียน


สำหรับพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เริ่มตั้งแต่เช้า 08.00 น.ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะคร-นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า พ่อค้าและประชาชนผู้ใจบุญ ร่วมงาน

You may have missed