16/06/2024

ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์

ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์

 

 


เมื่อวันที่ (7 มี.ค.65) รองศาสตราจารย์ ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด โรงงานผลิตรถบัสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

โดยมี คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ,นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้, นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมิตาเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวให้การตอนรับ พร้อมพาคณะเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ที่จะเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

และการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ออกแบบให้โรงงานแห่งนี้ใช้ระบบที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตได้ง่ายขึ้น เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้งโรงงานยังเน้นแนวคิดที่ใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการรีไซเคิลในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด

 

You may have missed