25/07/2024

“ เรียนดี มีความสุข ” เจริญชัย – ครูอาชีวะทั่วไทย  (อ.กรอ.อศ) ร่วมเสริมสร้างการเรียนการสอน ระบบไฟฟ้า และอนุรักษ์พลังงาน แบบ Real Time ทันสมัยที่สุดในอาเซียน 

“ เรียนดี มีความสุข ” เจริญชัย – ครูอาชีวะทั่วไทย  (อ.กรอ.อศ) ร่วมเสริมสร้างการเรียนการสอน ระบบไฟฟ้า และอนุรักษ์พลังงาน แบบ Real Time ทันสมัยที่สุดในอาเซียน 
 
เชิงอนุรักษ์ และบริหารจัดการพลังงาน , มาตราฐาน มอก. ความปลอดภัยอัคคีภัย สู่ความมั่งคงระบบไฟฟ้า และ อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด นำโดย นายประจักษ์  กิตติรัตนวิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราคม วงศ์ชัย  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นวิทยากร พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพให้กับครูอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง และโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 
คุณประจักษ์  กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด กล่าว รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากทาง อ.กรอ.อศ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการครูอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย    อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่างวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2567  ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินการจัดการเรียน การสอน
 
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั่วไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญ ด้านพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ในโอกาสนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์พลังงาน และ ความมั่นคงระบบไฟฟ้า แบบ Smart City Monitoring Energy Efficiency Systems Grid ( Real Time IoT) ติดตามการใช้พลังงานและความปลอดภัยอัจฉริยะ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคน และพัฒนาการศึกษาในกลุ่มอาชีวศึกษา เสริมสร้างความแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน

You may have missed