25/07/2024

อีอีซี จับมือไอคอนสยาม สนับสนุนสินค้าพรี่เมี่ยมท้องถิ่นยกระดับสู่ตลาดสากล บอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน สร้างรายได้ให้คน อีอีซีอย่างยั่งยืน

อีอีซี จับมือไอคอนสยาม สนับสนุนสินค้าพรี่เมี่ยมท้องถิ่นยกระดับสู่ตลาดสากล บอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน สร้างรายได้ให้คน อีอีซีอย่างยั่งยืน

​วันนี้ (8 มิย.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และการบริการของวิสาหกิจชุมชน และสินค้า ที่เป็นผลผลิตและบริการจากชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลผลิต ในพื้นที่ของไอคอนสยาม โดยมี นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมกันลงนาม และมีนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ อีอีซี นายไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เป็นพยาน พร้อมด้วยพิธีเปิดกิจกรรมแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลผลิตจากชุมชน ในพื้นที่อีอีซี “Road to EEC Select ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล” ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

​นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ ทั้งอีอีซี และไอคอนสยาม ได้ร่วมมือกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชนในเขตพื้นที่ อีอีซี เป็นที่รู้จักและยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว และคนรุ่นใหม่ ผ่านภาพลักษณ์ของไอคอนสยามที่เป็นเสมือน Landmark สำคัญในการบอกเล่าวิถีชีวิต และความเป็นไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในหลากหลายมิติ วันนี้นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการที่จะเข้าสู่การคัดเลือกและรับรอง EEC Select ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งกำเนิดในเขตพื้นที่ อีอีซี มีการพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ต่างๆ แล้ว ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ให้มีช่องทางในการจำหน่ายที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน


​ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการเด่นๆ จากชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสร้างช่องทางจำหน่าย ผ่านความร่วมมือจากศูนย์การค้าไอคอนสยาม ครั้งนี้ อีอีซี จะดำเนินการต่อยอดเข้าสู่โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (EEC SELECT) และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเบื้องต้นจะทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลผลิตจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ อาหาร-เครื่องดื่ม สิ่งทอแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร เซรามิก เกษตรแปรรูป Smart Farming และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG เป็นต้น


สำหรับการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือบริการของวิสาหกิจชุมชน และสินค้าจากชุมชนในพื้นที่อีอีซี ดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมร่วมกับ ไอคอนสยาม ภายในงาน “Road to EEC Select ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566 ซึ่งอีอีซี จะขอเชิญชวน ให้นักช๊อปปิ้ง นักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมหาซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสูงระดับสากลแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีอีซีอีกด้วย

ด้านนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรวบรวมทุกสิ่งดีจากทั่วประเทศไทยนำเสนอสู่สายตาชาวโลก ในคอนเซ็ปต์ Co-Creation ซึ่งมีการ ผนึกกำลังสร้างสรรค์จากชุมชนท้องถิ่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสร้าง Platform ธุรกิจ และพื้นที่เชิงวัฒนธรรม โดยสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของผู้ประกอบการรายย่อยจากชุมชนระดับท้องถิ่น วิสาหกิจท้องถิ่น ศิลปินตัวจริง จากทุกภาค และองค์กรภาครัฐ เพื่อช่วยกันสร้างเมืองที่นำเสนอสินค้ายอดนิยมและวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจ -ของทุกจังหวัด ไอคอนสยามเป็น Platform ต่อยอดการพัฒนาสินค้า เรียนรู้กลไกการค้าปลีกและค้าส่ง สู่ต่างประเทศ การตลาดรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร ถือเป็น Commercial Ecosystem ที่มีการบริหารจัดการสินค้าโดยมีผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศและผู้ได้รับประโยชน์ในวงกว้าง สร้างงานสร้างรายได้และนำเสนอคุณค่าของสิ่งขึ้นชื่อของประเทศไทย


“สำหรับความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการบริการของวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP ที่เป็นผลผลิตและบริการจากชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ไอคอนสยามพร้อมจะสนับสนุนเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการในท้องถิ่นที่เป็นผลผลิตจากชุมชนในพื้นที่อีอีซีดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนต่อยอดความร่วมมือและสร้างตลาดการจัดจำหน่ายไปยังนักลงทุนที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือภาคบริการในพื้นที่อีอีซี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศต่อไปอีกด้วย” คุณสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติม


มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์และการบริการของวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ที่เป็นผลผลิตและบริการ จากชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายในงาน“Road to EEC Select ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล”
ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลโทร. 1338

You may have missed