25/07/2024

“สมาคมฯคนพิการทางสติปัญญา จัดงานวิ่ง” “พี่ได้ RUN น้องเด็กพิเศษได้ LOVE 2023”

“สมาคมฯคนพิการทางสติปัญญา จัดงานวิ่ง” “พี่ได้ RUN น้องเด็กพิเศษได้ LOVE 2023”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “พี่ได้ RUN น้องเด็กพิเศษได้ LOVE 2023” โดยได้รับความสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ MBK, Big C ,E jan, ตลาดไท, สวนสนุกวันเดอร์เวิล์ด เป็นต้น


โดย คุณสุชาติ โอวาทสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงโครงการครั้งนี้ว่า ต้องการให้คนทั่วไปมาร่วมวิ่งกับน้องเด็กพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกัน เกิดการยอมรับ และความเท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ ตระหนักรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่ง วันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down Syndrome Day) เป็นการส่งเสริมละเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม สมาคมฯจึงได้จัดงานนี้เพื่อตอกย้ำสังคมให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ได้เข้ามาสัมผัส สุดท้ายฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีแผนและสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสวัสดิการ การศึกษา การเข้าสู่สังคม อยากให้มองกลุ่มคนพิการไม่ให้มีความแตกต่าง จากสังคมมากนัก

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทุกปีต่อเนื่อง ปีนี้ 2023 เป็นครั้งแรก หลังจากว่างเว้นไปในช่วงโควิด 19 ซึ่งจากกิจกรรมที่เคยทำมา ประสบความเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้คนพิการเกิดการยอมรับมากขึ้น ไม่เกิดการบูลลี่ หรือแบ่งแยกจากสังคม ทั้งนี้ อยากขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการครั้งนี้ โดยเฉพาะกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ ให้เงินทุนสนับสนุนการเดินทางของน้องๆมาจากทั่วทั้งประเทศ และผู้บริหารสวนสนุกวันเดอร์เวิล์ด รามอินทรา รวมถึงทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กล่าวว่า หน่วยงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทำร่วมกับคนในสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทำให้เด็กๆและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสนุก และรอยยิ้ม อยากให้สังคมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนพิการในทุกเรื่องๆ เพื่อให้น้องๆ ผู้พิการได้แสดงศักยภาพมากยิ่งขึ้น อยากฝากให้ทุกท่านให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคนพิการทุกกิจกรรม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่เชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆ มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ได้มีการเดินวิ่ง การแสดง ตั้งแต่เช้า ถือเป็นสิ่งที่ดี เมืองของเราต้องเป็นเมืองที่อยู่ได้ทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง น้องเด็กพิเศษต้องมีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ได้มีอย่างต่อเนื่อง อยากเห็นทุกหน่วยงานได้ทำกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุน และต้องทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมมกัน เมืองที่ดีต้องทำให้ทุกคนมีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป ทุกคนออกใช้ชีวิตได้เหมือนกัน และมีความสุข แบบเท่าเทียม


ทั้งนี้ ภายในงาน มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าถึงเย็น โดยการแสดงความสามารถของน้องเด็กพิเศษจากกรุงเทพฯ และจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบกับความสามารถที่หลากหลายในแต่ละวัฒนธรรม และมีกลุ่มศิลปิน และดารา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก///

You may have missed