16/06/2024

บูลเทค ซิตี้ร่วมกับอำเภอบางปะกงบริจาคเงินสนับสนุน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565”

บูลเทค ซิตี้ร่วมกับอำเภอบางปะกงบริจาคเงินสนับสนุน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565”

 


วันที่ (16 ธ.ค.2564) ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของ ในงาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีทีมงานฝ่าย CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรารวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก


เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร หรือสิ่งตอบแทน จะได้นำไปใช้จ่ายสำหรับการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมทั้งการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ผ่าน เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในทุกอำเภอ ร่วมกับจังหวัด และส่วนราชการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

You may have missed