25/07/2024

เพลงพระราชาในนิทาน เวอร์ชั่น “ทรงเป็นพลังใจนิรันดร์” (ชมคลิป)

ขอเป็นส่วนหนึ่งเนื่องในโอกาสวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พื้นที่สนามม้านางเลิ้ง หรือราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่คู่แยกนางเลิ้งมายาวนาน รวมอายุได้กว่า 102 ปี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fJhj7yQ44zE[/embedyt]

 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นี้ นับเป็นโอกาสสำคัญวันแห่งประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่สนามม้านางเลิ้ง หรือราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าสักการะ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

ปวงข้าพระพุทธเจ้าและคนไทยทุกคน ขอตั้งปณิธานว่า “จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์จวบจนชีวิตจะหาไม่ จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยจะมุ่งมั่นกระทำแต่คุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองตลอดไป”

จากปนิธานที่พวกเรากลุ่มศิลปินจิตอาสา กลุ่มคนที่มีหัวใจดวงเดียวกัน ภายใต้ร่มเสถียรธรรมสถาน ซึ่งยังคงมุ่งมั่นที่จะดำรงตนตามโครงการ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ ซึ่งเคยร่วมกันจัดทำบทเพลง “พระราชาในนิทาน” เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต จึงได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง จัดทำบทเพลงพระราชาในนิทาน ในเวอร์ชั่น “ทรงเป็นพลังใจนิรันดร์” เพื่อเตือนสติคนไทย มุ่งทำแต่ความดีถวายพระองค์ท่านอีกครั้ง ดั่งเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “เราจะทำแต่ความดี เหมือนที่พ่อเคยสอนมา เพื่อให้พระราชา หลับสบาย” พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้มีการก่อสร้างขึ้นนี้ ถือเป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ลูกหลานไทยได้กราบไหว้บูชา ได้รำลึกถึง คุณงามความดี พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ จะได้ถูกเล่าขานสู่เยาวชนลูกหลานไทยสืบไป

คณะผู้จัดทำเพลงพระราชาในนิทานได้พิจารณาเห็นว่า พ่อผู้ซึ่งเป็นต้นแบบความดีของพวกเรา ความรู้สึกที่จะต้องทำอะไรสักอย่างที่จะต้อนรับและยินดีที่ประเทศไทย จะมีศูนย์รวมจิตใจของพวกเราคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง เพลงพระราชาในนิทาน จึงได้ถูกเล่าเรื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในเวอร์ชั่น “ทรงเป็นพลังใจนิรันดร์” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สามารถเล่าถึงพระองค์ท่านได้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นหลังได้อย่างตรงไปตรงมา ชีวิตของพวกเราเติบโตมากับ นิทานเรื่องนี้จริงๆ นิทานที่มีอยู่จริง นิทานชีวิตจริง การก่อตัวของเพื่อนๆ กลุ่มศิลปินกลุ่มนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก เพลงพระราชาในนิทานในเวอร์ชั่นนี้ จึงมีนักร้องเยอะมาก ได้ร่วมกันขับร้องภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งต้อง social distancing คือต่างคนต่างอัด แล้วส่งเสียงมารวมกันที่โพล่าแบร์สตูดิโอ ส่วนเรื่องภาพ mv เราก็ได้ทีมอาสา คือทีมเดิมที่ทำพระราชาในนิทานตั้งแต่ครั้งแรกมาก่อน ถือว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างรวดเร็ว และทุกคนอยากทำ อยากส่งเสียง ให้พ่อของพวกเรา รู้ว่าพวกเราดีใจ ที่เราจะมีอนุเสาวรีย์ ของพระองค์ไว้เล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังต่อไป ว่าเทวดาเดินดิน ได้เคยมีอยู่จริง

เพลง : พระราชาในนิทาน Ver. ธ ทรงเป็นพลังใจนิรันดร์
ศิลปิน อัยย์ วีรานุกูล & เชอร์รี่ ณัชชา วีรานุกูล
โปรดิวเซอร์ : เชอร์รี่ ณัชชา วีรานุกูล
คำร้อง : มาเซน อาลี ชาห์
ทำนอง : มาเซน อาลี ชาห์ , ใจเอื้อ โกศลธนศังกร
เรียบเรียง : อัยย์ วีรานุกูล
ซาวน์เอ็นจิเนียร์ & อีดิท & มิกซ์ : เดชา ด้วงทำ
ประสานงาน : สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข
ที่ปรึกษา และสนับสนุน : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
Polarbearstudios & Production
IVYVA Production

และ คณะนักร้องประสานเสียง THE BANGKOK VOICES —

ผู้อำนวยเพลง :
ดร.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

นักร้องประสานเสียง :
กฤติยา มุสิกุล
เจนิตา จันทรานนท์
เบญญาภา พารักษา
พาณิภัค เหลืองประเสริฐ
มรุธิดา บุญมงคล
ดร.อัญญารัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
อลิสา เจสกุล
ธนิษฐา นิลบุตร
แพน พิริยะพฤนท์
ศิลป์วาณิช ยศแก้ว
อารยา เครื่องกลาง
กฤตชัย พุทธวิริยะ
กฤติกร โสทธิสงค์
จิโรจ จิรวนิช
ว่าที่ ร.ต. ฉัตรพล สุดเนตร
ธีรเดช ศรประสิทธิ์
ปรีดิพัทธ์ รักพรม
อภิมุข สุริยะไกร
จักรกฤษ แสงพิสิทธิ์
ธาริน อุนะพํานัก
ปิยะวัฒน์ ปันทนา
ภูดิศ กาญจนภูษากิจ
วิรุณ ภักดีวิเศษกุล
สุคณัชญ์ โพธิ์ศรีสุข
อิสรวัฒน์ วงษาวดี

 

You may have missed