25/07/2024

บลูเทค ซิตี้ ลงนามสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด “ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้”

บลูเทค ซิตี้ ลงนามสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด “ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้”

 

วันนี้ (25 ตุลาคม 64) ที่ห้องประชุม 205 ชั้น 2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ลงนามสัญญาร่วมดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ โดยมี นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ การนิคมแห่งประเทศไทย, นายสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน


นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่า บลูเทค ซิตี้ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้โครงการ ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ โดยบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เข้าร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิติ้ โดยเข้าพัฒนาพื้นที่กว่า 1,181 ไร่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักประเภท S-Curve และ New S-Curve ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ได้แก่ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน หรือระบบกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์แห่งอนาคต โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล


โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็น โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรม และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคที่ส่งเสริมการกำจัด หรือลดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศที่กำลังเป็นแนวโน้มด้านนโยบายของทั่วโลกในขณะนี้
ดังนั้น การลงนามเข้าร่วมโครงการในครั้งประวัติศาสตร์ จะเป็นการเข้าร่วมนิคมอุตสาหกรรมที่โดดเด่นด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมรถยนต์ โซล่าฟาร์ม และระบบไอที คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยฝีมือคนไทย

และการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งด้านระบบการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของงานวิจัย ทดลองด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ให้นักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ โครงการนิคมอุตสาหกรรม “ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้” พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างงาน สร้างคน SMEs, Startup เพื่อรองรับการเติบโตด้านการผลิต การขนส่ง และพลังงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ตลอดไป

 

You may have missed