12/07/2020

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนอีสเทิร์นระยองส่งทีมลงแข่งขันรายการ”ไทยแลนด์ฟิลเดย์คอนเทส 2018

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนอีสเทิร์นระยองส่งทีมลงแข่งขันรายการ”ไทยแลนด์ฟิลเดย์คอนเทส 2018

เมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ 61(17.00น)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ RAST และนิตยสาร 100 วัตต์ ได้มีการจัดการแข่งขัน รายการ Thailand Field Day Contest จัดขึ้นใน สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยใช้ระยะเวลาในการแข่งขั้นทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่น ในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการช่วยให้ลดจำนวนการสูญเสียจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และประเทศชาติได้

 

ประเภททีมแข่งขันมีทั้งหมด 7 ประเภท มีผู้ร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่5คน ถึง8คน การแข่งขันในครั้งนี้ ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนอีสเทิร์นระยอง E2OAL นำโดย นายมานะ กว้างนอก HS3TEC พร้อมคณะทีมลงแข่งทั้งหมดจำนวน 8คน การแข่งเริ่มตั้งแต่ วันที่3 กุมภาพันธ์ เวลา 12.00 น.จนแข่งขันเสร็จสิ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.เป็นเวลา24 ชั่วโมง ในการแข่งขันในครั้งนี้ ทางชมรมได้ทำการตั้งสถานี บนยอดเขาจันทร์สุดา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดที่สูงพอที่จะสามรถ รับส่งคลื่นวิทยุได้ดี ส่วนการประกาศผลการแข่งขัน Thailand Field day Contest ติดตามได้จากนิตยสาร 100 วัตต์ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

 

สุวิทย์ ภักดี /รายงานจากจังหวัดระยอง

You may have missed