17/01/2022

ประชุมกรณีพิพาทเรื่องบุกรุกป่าในพื่นที่น้ำตกทรายขาว

ประชุมกรณีพิพาทเรื่องบุกรุกป่าในพื่นที่น้ำตกทรายขาว


ด้วยวัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้ถือครองที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ต่อมาได้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อขอออกเอกสารสิทธิตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีหลักฐานจากทางราชการ คือ ใบแจ้งการครอบครอง (สค.1) ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ขอคัดค้านและได้แจ้งความพระ (วร) ข้อหาบุกรุกป่า จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี และวัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้ทำหนังสือ ชี้อแจงพร้อม รายละเอียดในการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ แล้วนั้น

ดังนั้นวัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) จึงได้เรียนเชิญสมาพันธ์ชาวพุทธ ชาวพุทธทุกองค์กร ทุกกลุ่ม ทุกคน ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ใน วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก และมี พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในการประชุม

ภาพและข่าวโดย สมภพ สุภนรานนท์