17/01/2022

พิธี ประดับเข็มเครื่องหมาย เข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร.แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม ชาติบ้านเมือง

พิธี ประดับเข็มเครื่องหมาย เข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร.แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม ชาติบ้านเมือง


วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ พล.ปตอ.เขตดุสิต กทม. ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยในพิธีมีนายทหารระดับสูงร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยมีนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการทหารทุกชั้นยศ ร่วมพิธีอย่างครบครัน
​ในส่วนภาคบ่ายนั้น พล.ปตอ. ได้มีการจัดพิธี ประดับเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ต่อ นปอ., พล.ปตอ., ศปภอ.ทบ., ประเทศชาติ และมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอย่างยิ่ง


​ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันได้จัดพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. กว่า 100 คน ซึ่งมี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สก.เขตดอนเมือง, นางกนกนุช นากสุวรรณภา อดีต สก.เขตดอนเมือง, นายโกสินธ์ จินาอ่อน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม บรรณาธิการ บริหา รน.ส.พ.สยามโฟกัสไทม์, นายกิติคุณ พลวัน ผอ.ศูนย์ข่าว น.ส.พ.สยามโฟกัสไทม์ และนาย ณฐกร วราภาวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโรสซี่ จำกัด ในฐานะบุคคลและสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่ชาติบ้านเมือง และสังคม ซึ่งเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. นี้

พล.ปตอ. จะมอบให้แก่บุคคลที่กระทำความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้น เนื่องจาก เป็นพระปรมาภิไธยย่อ เป็นเครื่องหมายที่สูงส่ง มอบให้บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีเท่านั้น ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจาก พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) เป็นประธานในพิธี โดยมี ผบ.พล.ปตอ., ผบ.ศปภอ.ทบ. ร่วมพิธี ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง


​พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ. ประธานในพิธี ได้กล่าวถึง คุณค่าสูงสุดต่อบุคคลต่างๆ ที่มีโอกาสได้พระราชทานเข็ม เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. ถือเป็นมงคลอันสูงสุด ในการทำคุณงามความดี ต่อสังคมต่อไป
​อย่างไรก็ตาม พิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ นั้น ทางหน่วยได้คัดเลือกบุคคลที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ในด้านต่างๆ จากการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา ที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกมาจากภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง มายาวนาน ที่เสมือนเป็นการประกาศเกียรติคุณและเพิ่มพูนคุณงามความดีของทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย​สายสัมพันธ์ โหลแก้ว รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com