17/01/2022

วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์

วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดหลักสูตรอบรมน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ในกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ศึกษาความต้องการของชุมชนบ้านปูโง๊ะ ตำบลการลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

โดยเน้นย้ำในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้และหาง่ายในท้องถิ่น มาผลิตเป็นน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ที่สามารถล้างจาน ล้างห้องน้ำ พื้นบ้าน ปราศจากสาร เคมี สารก่อมะเร็ง โดยใช้ต้นทุนเพียง 156 บาท แต่ได้น้ำยาอเนกประสงค์ถึง 10 ลิตร โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีกำหนดการในการจัดอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 และ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีกลุ่มแม่บ้านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน


นางมารีแย เจ๊ะหลง ผู้เข้าอบรมได้เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ ที่สามารถล้างจาน ล้างห้องน้ำ พื้นบ้าน และปราศจากสารเคมี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถผลิตไปจำหน่ายได้เปรียบเสมือนมีรายได้เสริมเข้ามาในครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com